Liikluseeskirjad Eestis

Elektritõukerataste ja muude kergtranspordiliikide liikluseeskirjad Eestis

Liikluseeskirjad Eestis

Definitsioon

Kergete sõidukite hulka kuuluvad elektrilised tõukerattad, elektrirulad, monoklid ja hõljuklauad. See jaotis kehtib sõidukitele, mis on ette nähtud ühe inimese veoks ja mille maksimaalne nimivõimsus on kuni 1 kW ja valmistajakiirus kuni 25 km/h.

Tingimusel, et sõiduk, mille maksimaalne kiirus on 25 km/h või mille mootori võimsus ei võimalda liikuda kiirusega üle 25 km/h, viidi turule varem kui 1. jaanuaril 2021, loetakse see ka tuleks. sõidukit.

Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/130032021003

Kergesõidukite reeglid ja piirangud [ PDF ]

Liikluseeskirjad Eestis

Jaga